De gezamenlijke huurdersorganisaties in Zoetermeer hebben hun verrassing en bezorgdheid uitgesproken over de plannen van het college om de nieuw te bouwen sociale huurwoningen te laten realiseren door commerciële marktpartijen.

Verrast
Afspraken over sociale nieuwbouw vinden ieder jaar plaats na overleg tussen drie partijen; de gemeente, de corporaties en de huurdersorganisaties. Na overeenstemming worden prestatieafspraken getekend. Afgesproken is dat 27% van de te realiseren woningen sociale huurwoningen dienen te zijn. Het voornemen van het college om de nieuw te bouwen sociale huurwoningen door commerciële partijen te laten ontwikkelen, is niet afgesproken.

Bezorgd
De huurdersorganisaties vinden dat sociale huurwoningen in Zoetermeer door woningcorporaties moeten worden gebouwd. Deze sector is gereguleerd waardoor huurders meer wettelijke zekerheden hebben. Ook wordt gevreesd dat commerciële partijen ernaar zullen streven om hun woningen te allen tijde te verhuren voor de maximum toegelaten huurgrens van sociale woningbouw. En zich minder laten sturen in het bouwen van de benodigde woningtypen met verschillende huurniveaus geschikt voor meerdere doelgroepen waaronder starters en ouderen.

Samenvattend
De gezamenlijke huurdersorganisaties Zoetermeer kunnen deze gang van zaken niet accepteren, niet waarderen en zeker niet respecteren. Zij vinden dat het college, de gemeenteraad, en iedereen die hierbij betrokken is en deze stellingname ondersteunt, geen juiste bijdrage levert aan de ontwikkeling van de sociale huursector in Zoetermeer.

Reacties