petitie: Weg met de wooncrisis

Voor en samen met alle huurders en woningzoekers in Nederland zijn DeGoedeZaak en de Woonbond gestart met een campagne tegen de wooncrisis.

Voor starters en gezinnen met lage- en middeninkomens is het echt heel moeilijk om een woning te vinden. Dat zijn niet de enige groepen; ouderen in eengezinswoningen kunnen niet doorstromen naar andere woningen die beter bij hun levensfase passen. Huurprijzen stijgen voor alle huurders van sociale huurwoningen te snel waardoor de betaalbaarheid van het wonen in het geding komt. Dat kan niet anders, zeggen corporaties, er wordt van hen veel investeringen in kwaliteit, nieuwbouw en de transitie naar gasloos verlangt. En dat moet betaald worden uit de huurinkomsten. Hier moet dringend een verandering in komen zodat de huren weer betaalbaar worden.

Er is niet alleen een gebrek aan voldoende aanbod van woningen, ook zijn de prijzen van de huurwoningen te hoog.
De Woonbond voert hiertegen landelijk actie om het Rijk op te roepen om een beter woonbeleid te ontwikkelen. De Woonbond biedt ook handvatten om lokaal campagne te voeren

Met de petitie wil de Woonbond de urgentie en het draagvlak laten zien én de lokale politiek beïnvloeden: Zij roepen gemeenten op om bij de landelijke overheid aan te dringen op woonbeleid, waarbij voldoende huurwoningen en betaalbaar wonen wél centraal staat. De petitie in Zoetermeer is daar een goed voorbeeld van.

Het bestuur van de Huurdersraad Vidomes heeft de petitie getekend. Sluit jij je bij dit initiatief aan
of wil je een petitie in je eigen stad starten of ondersteunen? Dat kan!

Kijk op http://wegmetdewooncrisis.nl/ om de landelijke en lokale petitie te tekenen of om een nieuwe, lokale petitie te starten.

Succes! Wij volgen de gang van zaken en houden u op de hoogte!

Reacties