Op 19 november 2018 is er een ledenvergadering geweest om te komen tot de vorming van een bestuur van de SHH.

Het bestuur bestaat uit:

Sylvie Seubert  –  voorzitter

Inez Stapper  – vicevoorzitter

Andre Plooij – secretaris

Ruud Klein – penningmeester

Peter Hulster – algemeen bestuurslid

Ben Herman – algemeen bestuurslid

Roel Ram – algemeen bestuurslid

 

Er zijn afspraken gemaakt met de SVH (Sociale Verhuurders Haaglanden) over de aanpak. Op korte termijn is het tijdsplan gereed met daaraan gekoppeld een activiteitenschema. De SHH zal als volwaardig partner deelnemen aan alle overleggen om te komen tot de uitwerking van de regionale prestatieafspraken.

Begin 2019 zal ook de website van de SHH gelanceerd worden.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

 

Reacties