Gemeente Delft vraagt Huurdersorganisaties en bewonerscommissies in Delft te reageren op het thema ‘spookbewoning’. Hiertoe is onderstaande e-mail aan onze bewonerscommissies in Delft gestuurd. Indien u vanuit de regio waar u woonachtig bent deze signalen eveneens wenst te melden, doe dat dan via ons algemene e-mailadres, te weten info@huurdersraadvisomes.nl. Zo kunnen wij inventariseren of dit in meerdere regio’s waar Vidomes woningen heeft speelt. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Beste leden van de Bewonerscommissies Delft,

Wij hebben een vraag binnen gekregen van de gemeente Delft inzake spookbewoning met het verzoek deze onder onze achterban te verspreiden. Daar werken we graag aan mee. Onderstaande cursieve tekst is ingebracht door de gemeente en zetten wij dan ook aan u door met het verzoek hierop te willen reageren.

Vraag aan Huurdersorganisaties / bewonerscommissies

Soms komt het voor dat mensen niet wonen op het adres waar zij staan ingeschreven. Naar aanleiding van een complex in Delft waar dit gespeeld heeft, wil de gemeente Delft graag weten of dit probleem bij meerdere complexen/woningen van woningcorporaties in Delft voorkomt.  Daarom vragen wij de vier Huurdersorganisaties of zij de volgende vraag onder bewonerscommissies willen uitzetten:

  • Heeft uw bewonerscommissie in het verleden of heden signalen ontvangen van mogelijke ‘spookbewoning’? Onder spookbewoning verstaan we: de woning is verhuurd, maar het lijkt of er niemand of iemand anders woont.  
  • Zo ja, hoeveel signalen heeft u ontvangen en  wanneer speelde dit/speelt het nu nog steeds? We vragen nadrukkelijk niet om namen en adressen, maar enkel om aantallen signalen en eventueel complexen waar deze signalen spelen. 

Indien u signalen heeft ontvangen, wilt u dan contact opnemen met Myrthe Sietsma van de gemeente Delft? Haar e-mailadres en telefoonnummer zijn: msietsma@delft.nl en 06 22 55 86 56
We ontvangen graag uiterlijk 1 maart 2019  een reactie. Alvast hartelijk dank voor de moeite.

Indien u direct reageert via het e-mailadres van Myrthe Sietsma, kunt u dan een cc sturen naar s.seubert@huurdersraadvidomes.nl. Het is de opzet om in april 2019 een themabespreking te beleggen over dit onderwerp, waarbij de gemeente ook de bewonerscommissies wil betrekken.

Met vriendelijke groet,

Sylvie Seubert, voorzitter

Reacties