Afbeelding van de stad Delft

De gemeente, bewonersorganisaties en TOPdelft (platform voor ontmoeting en debat)
organiseren op maandag 15 mei en maandag 22 mei stadsgesprekken over de
woonvisie. De oude woonvisie wordt aangepast en de eerste beleidslijnen voor de
nieuwe zijn vastgesteld. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierover in gesprek te
gaan en hun ervaringen en ideeën over wonen en leefbaarheid te vertellen. 

Het college van burgemeester en wethouders houdt vast aan de nieuwbouwambitie van
15.000 woningen tot 2040. Er zullen vooral nieuwe woningen komen voor starters op de
woningmarkt en ouderen. Om ook meer eengezinswoningen beschikbaar te krijgen, wil het
college ouderen die kleiner en passender willen wonen, helpen, onder andere via een
‘seniorenmakelaar’. Voor mensen die zorg nodig hebben, worden bestaande woningen
geschikt gemaakt en woningen bijgebouwd. Om de zorg en begeleiding goed te organiseren,
moeten deze woningen bij elkaar staan. Er zijn ook meer studentenwoningen nodig. Het
college ziet het liefst dat deze woningen op de TU Campus komen en aan de randen
daarvan.

De ambities van de nieuwe woonvisie met betrekking tot gezondheid, duurzaamheid,
veiligheid en betaalbaarheid, zijn hoog, zowel voor nieuwbouw als voor bestaande woningen.
Leefbaarheid en woonkwaliteit van wijken staan ook hoog in het vaandel. Om het niet bij
intenties te laten, wil de gemeente in gesprek met alle betrokken partijen, waaronder de
bewoners van de stad. Deze stadsgesprekken gaan over wensen en ideeën van bewoners
over wat, waar en hoe we dit kunnen realiseren in uw wijk of elders in de stad.
We hopen daarom van harte dat u mee wilt doen aan de komende stadsgesprekken.

Er zijn twee avonden gepland op verschillende locaties in de stad. De stadsgesprekken
beginnen om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en eindigen om 21.30 uur. De eerste avond
is op maandag 15 mei 2023 in de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50 en de tweede is op
maandag 22 mei in de Immanuelkerk, Schoemakerstraat 1. Het programma is voor beide
stadsgesprekken hetzelfde. U krijgt alle gelegenheid om in groepen uw ideeën en
ervaringen kenbaar te maken. De belangrijkste opbrengst van elke groep delen we
vervolgens plenair. Hier zal de wethouder Wonen ook op reageren.

Wilt u meer informatie over de beleidslijnen, de stadsgesprekken, de thema’s die centraal
staan en de wijze van aanmelden? Dit alles vindt u op de website van TOPdelft:
www.topdelftdesign.nl Hier kunt u zich ook aanmelden voor één van de twee
stadsgesprekken.

Reacties