Dinsdag 7 februari 2023 werd bekend dat de grote energieleveranciers en een aantal
maatschappelijke organisaties het Tijdelijk Noodfonds Energie hebben opgericht. Zij
hebben daarvoor geld beschikbaar gesteld dat door het Rijk is verdubbeld.

Iedereen die daarvoor in aanmerking komt kan per 7 februari 20232 een beroep
doen op het noodfonds voor hun energierekening van oktober 2022 tot en maart
2023. Dat kan via www.noodfondsenergie.nl. Of door te bellen met 0800-0550.
NB: vanaf 5 mei 2023, 12:00 uur, kan en geen beroep meer worden gedaan op het noodfonds.

 

Wat heb ik nodig voor de aanvraag?
• Inkomensgegevens van iedereen in uw huishouden.
Bijvoorbeeld: loonstrook, uitkeringsbrief, AOW-bedrag of pensioen.
• Het termijnbedrag van uw energieleverancier.
Je huidige bedrag en/of het adviesbedrag.

Wanneer kom ik in aanmerking?
Huishoudens met een bruto-inkomen tot maximaal 200% van het sociaal minimum
(een bruto-inkomen per maand lager dan € 2.980,- voor alleenstaanden of € 3.794,-
voor samenwonenden, inclusief 8% vakantiegeld) kunnen steun krijgen uit het
Noodfonds Energie. Deze huishoudens hebben een eigen contract voor gas, stroom
en/of stadswarmte bij een energieleverancier. De energierekening is, afhankelijk van
het inkomen, hoger dan 10 tot 13 procent van het gezamenlijk bruto-inkomen.

Wat ontvang ik als ik voldoe aan de voorwaarden?
Het noodfonds betaalt het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan
10 tot 13 procent van het gezamenlijk bruto-inkomen van dat huishouden, in de
periode van oktober 2022 tot en met maart 2023.

Maakt het uit of ik al energieondersteuningen ontvang of heb ontvangen?
Nee!
Dit Noodfonds een aanvulling is op bestaande voorzieningen zoals de
energietoeslag, het prijsplafond of lokale noodfondsen en staat ook los van eventuele
aanvragen voor individuele bijzondere bijstand. Dus: welke
ondersteuningsfinanciering u nu ontvangt is niet belangrijk en telt niet mee.

Op de webpagina www.geldfit.nl/tijdelijk-noodfonds-energie/ kunt u nog meer
antwoorden op welgestelde vragen vinden.

Kent u mensen die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor dit
noodfonds? Laat het hun dan weten en verspreid deze informatie!

Reacties