Eén keer per jaar legt het bestuur van de Huurdersraad Vidomes verantwoording af aan
bewonerscommissies, klankbordgroepen, contactpersonen en andere vrijwilligers die zich
inzetten voor hun buurt. Formeel moet dat en de Huurdersraad doet dit ook graag.

Naast het formele deel van de Jaarvergadering willen we u ook graag kennis laten maken
met een bijzondere gastspreker. Dat is Albert Paardekam, coach en trainer bij Darel Education.
Hij is een expert op het gebied van de energietransitie die u op een humoristische wijze meeneemt
in de wondere wereld van de energietransitie. Aansluitend wordt er over dit onderwerp een quiz
gehouden met leuke prijzen.

Waar?
De Grote Zaal aan de Gondelkade 33 in Zoetermeer

Wanneer?
Zaterdag 13 mei 2023
Inloop vanaf 13.00 uur
Programma van 13.30 uur – 17.15 uur
Vanaf 17.15 bent u uitgenodigd voor een hapje en drankje in het naast de zaal gelegen
“Grand Café”.

Wilt u er bij zijn?
Ben u lid van een bewonerscommissie, klankbordgroep, een contactpersoon of een
vrijwilliger? Dan bent u van harte welkom.
Aanmelden voor deze bijeenkomst is nodig. U kunt zich aanmelden door een bericht te
sturen naar a.ros@huurdersraadvidomes.nl. U ontvangt per kerende post het programma en
de stukken.

Reacties