Werkzaamheden en activiteiten Huurdersraad 2019: update juli

Om een idee te geven waar de Huurdersraad zich mee bezig houdt hebben wij voor u een update van de werkzaamheden en activiteiten tot en met juli 2019.

  • bespreking doorstart adviesraad sociaal domein Leidschendam-Voorburg
  • ondertekening allonge op de prestatieafspraken Zoetermeer 28 juni jl.
  • diverse besprekingen huurbeleid
  • besprekingen over de wijzigingen van de Warmtewet
  • evaluatie en voorbereiden 4e,tevens laatste, wijkschouw Delft
  • informatiebijeenkomst bijgewoond sloop Roggeakker en toekomst Vaartdreef
  • besprekingen over de biedingen die Vidomes voor 1 juli aan de gemeenten moet doen
  • voortgang project energiecoaching
  • voorbereiden gezamenlijke dag 7 september, de bedankdag voor de bewonerscommissieleden
  • 2 maandelijkse vergadering met Vidomes d.d. 10 juli

Veel van deze onderwerpen zijn ook al op de website geplaatst en in de maandelijkse bestuursvergaderingen besproken. In de bestuursvergaderingen komen ook de individuele activiteiten van de bestuursleden aan de orde.

 

 

 

Reacties