Vidomes Jaarverslag 2019

Beste relatie,

Dit voorjaar werd onze samenleving getroffen door het coronavirus. Een crisis die ons allemaal raakt, en die de nodige impact heeft op onze huurders en op ons als organisatie. De afgelopen periode hebben we onze dienstverlening waar nodig aangepast. Passend bij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Ondanks alle maatregelen konden onze processen – en dus onze maatschappelijke bijdrage – over het algemeen gewoon doorlopen. En inmiddels draait het grootste deel van de dienstverlening weer volop. Hooguit soms op een wat andere manier dan onze klanten van ons gewend zijn. Dit alles neemt niet weg dat de crisis impact zal hebben op Vidomes, onze huurders, toekomstige huurders en bijvoorbeeld sectoren als de bouw en de zorg. Wat deze impact zal zijn, is nu nog onduidelijk.

Terugblik op 2019
Graag blikken we met u terug op onze resultaten van het afgelopen jaar. En dat doen we op een andere manier dan u van ons gewend bent: dit jaar níet met een hardcopy, maar met een mooie digitale versie van ons beknopte jaarverslag. In deze omstandigheden met veel thuiswerken lijkt ons dit praktischer en duurzamer.

Samen bouwen aan goed wonen
Onze resultaten vindt u in ons jaarverslag 2019: ‘Samen bouwen aan goed wonen’. Samen, omdat het steeds belangrijker wordt om in vitale coalities met gemeenten, bouw- en zorgpartijen, leveranciers en andere partners resultaten te halen. Per strategisch thema delen we – zoals u van ons gewend bent – waar we tevreden, neutraal of ontevreden over zijn. Trots zijn we bijvoorbeeld op de verdere verbetering van de klanttevredenheid naar een score van 7,4, de pilots energietransitie in Zoetermeer en Delft, de oplevering van de eerste 28 NoM-nieuwbouwwoningen en de start van de flatcoach in een seniorencomplex in Leidschendam-Voorburg.

Het volkshuisvestelijk jaarverslag, de jaarrekening én de beknopte versie vindt u op www.vidomes.nl/jaarverslag.

We wensen u veel leesplezier. En blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Daphne Braal
Bestuurder Vidomes

Jacco Maan
Bestuurder Vidomes 

 

 

Reacties