Rien van der Winden is vice-voorzitter van de Huurdersraad Vidomes. Dat is hij al sinds de start van de raad en Rien heeft besloten om zijn termijn met nog twee jaar te verlengen. 2021 staat voor hem, en voor voorzitter Sylvie Seubert, dus voor een deel in het teken van het vinden van een opvolger.

De coronacrisis maakt het werk niet leuker, aldus Rien. “We doen dit natuurlijk allemaal vrijwillig, dus om zaken te bespreken, onder het genot van een broodje en elkaar in het echt te treffen, maakt het ontzettend leuk. Maar dat gaat niet. Hopelijk is het allemaal snel voorbij en kunnen we stoppen met de virtuele afspraken.”

Een wisselend jaar
“Ik heb afgelopen jaar als erg wisselend ervaren. We hebben wat goede zaken voor elkaar gekregen en adviezen uitgebracht die zijn overgenomen door de corporatie, dus dat zijn mooie successen. Helaas zijn er bepaalde zaken door minister Ollongren doorgevoerd wat de mogelijkheden van de Huurdersraad beperkt. Denk bijvoorbeeld aan het huurbeleid. Dat zet de deur open voor particuliere verhuurders om de grenzen op te zoeken en eroverheen te gaan. Gelukkig zijn we als Huurdersraad vertegenwoordigd in de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH), waardoor we meer slagkracht hebben om bepaalde zaken aan de buitenwereld kenbaar te maken.”

Een goed bestuur
Rien is verheugd met het feit dat het bestuur dit jaar is versterkt. “We hebben nu bestuursleden met verschillende competenties aangetrokken, waardoor we een goede mix hebben. En dat werkt. Zo heb je allemaal je eigen sterke punten waar je mee aan de slag kunt.” Uiteraard is het wel belangrijk dat dit bestuur sterk blijft en zelfs nog sterker wordt. Daarom staat 2021 in het teken van opvolging van het voorzitterschap. “Sylvie en ik hebben onze eerste termijn met nog twee jaar verlengd, maar daarna is het tijd voor een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter. Daarnaast willen we de ondersteuning uitbreiden met een tweede beleidsadviseur. Dan hebben we, naast Anda Ros, nog een tweede professionele adviseur, waardoor het bestuur wat meer ademruimte krijgt.” 

Participatiemogelijkheden en leefbaarheid
Maar natuurlijk staat 2021 niet alleen in het teken van opvolging. “Er hangt veel af van wat er in maart bij de verkiezingen gaat gebeuren. Onze activiteiten zullen mede gebaseerd zijn op wat het nieuwe kabinet bedenkt. Een andere politieke wind kan ons beïnvloeden. Maar we willen hoe dan ook de participatiemogelijkheden verder uitrollen. We overwegen daarbij extra ondersteuning in te zetten. De resultaten van de enquête die we hebben afgenomen, zijn daarbij een goede ondersteuning. En veel onderwerpen op het gebied van leefbaarheid moeten we meer aansturen. We willen meer informatie ophalen bij de achterban. Door corona is dat lastig, maar digitaal komen we daar wel uit. En in het nieuwe jaar kunnen we dat hopelijk weer ‘in het echt’ gaan doen.”

Reacties