Zoetermeer wil de komende tijd 1300 sociale huurwoningen en 1400 goedkope huurwoningen gaan bouwen. Deze toezegging heeft wethouder Robin Paalvast gedaan tijdens het overleg met de regio Haaglanden om afspraken te maken om gezamenlijk het woningtekort aan te pakken.

 

Door Hélène Ouwerkerk
Eén van de plekken waar woningen gaan komen is het terrein aan de Franklinstraat waar vroeger het Kwadranttheater stond. Ook moeten er meer sociale huurwoningen in de Entree gaan komen. “Met de toezegging bouwen we 27 procent van de 10.000 woningen die we de komende jaren willen realiseren”, zegt Robin Paalvast. “We gaan nu hard aan de slag om plannen die in de pijplijn zitten te realiseren en ook om zachte plannen harder te maken.” Ook sluit Paalvast niet uit dat bedrijventerreinen tot woningbouwlocaties worden omgezet. “Echter, hiervoor is de provincie aan zet. Die moet namelijk toestemming geven om een
bedrijventerrein om te katten naar een woningbouwlocatie.”

Akkoord
De stap die Zoetermeer zet is onderdeel van het tussenakkoord ‘Samenwerken aan een solide woningmarkt in Haaglanden 2021-2030, de eerste stap’. Met dit tussenakkoord hebben 15 corporaties, de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden en acht gemeenten waaronder Zoetermeer afspraken gemaakt om het woningtekort in de regio Haaglanden op te lossen. In totaal moeten er ruim 79.000 woningen worden gebouwd. Die zijn hard nodig want het tekort is enorm groot. Robin Paalvast, naast wethouder ook voorzitter bestuurlijke tafel wonen: “We zien een stijgende behoefte aan woningen. Om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende woningen beschikbaar zijn, voegen we substantieel woningen toe. Door middel van deze afspraken
weten we wie wat gaat doen om hier invulling aan te geven.” Gemeenten willen een toename van het totaal aantal woningen en samen met de corporaties meer sociale woningen, een betere verdeling van de sociale woningen over gemeenten in de regio en een groter aandeel corporatiewoningen toewijzen aan mensen met de laagste inkomens. Het tussenakkoord is een eerste stap in het behalen van de doelen. Hierin staan afspraken over de woningtoename en werkafspraken die nog nodig zijn om de regionale doelen te halen. Partijen hebben afgesproken om de opbrengst van deze werkafspraken, zodra dat kan, vast te leggen in een eindakkoord.

Bron: Streekblad Zoetermeer

Reacties